lnwshop logo

สินค้าลดราคา

รหัสสินค้า HAAR1712008 PK
แจกันดอกบัวประดิษฐ์บูชาพระ แจกันดอกบัวประดิษฐ์สำหรับเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ ดอกบัวหลวงขนาดใหญ่ 3 ดอก
แจกันดอกบัวประดิษฐ์บูชาพระ แจกันดอกบัวประดิษฐ์สำหรับเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ ดอกบัวหลวงขนาดใหญ่ 3 ดอก
 ↳ แจกัันดอกบัวหลวงประดิษฐ์ขนาดใหญ่ 3 ดอก สีชมพู
1,340.00 บาท
2,300.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAAR1712008 WH
แจกันดอกบัวประดิษฐ์บูชาพระ แจกันดอกบัวประดิษฐ์สำหรับเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ ดอกบัวหลวงขนาดใหญ่ 3 ดอก
แจกันดอกบัวประดิษฐ์บูชาพระ แจกันดอกบัวประดิษฐ์สำหรับเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ ดอกบัวหลวงขนาดใหญ่ 3 ดอก
 ↳ แจกัันดอกบัวหลวงประดิษฐ์ขนาดใหญ่ 3 ดอก สีขาว
1,340.00 บาท
2,300.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAAR1712008 YL
แจกันดอกบัวประดิษฐ์บูชาพระ แจกันดอกบัวประดิษฐ์สำหรับเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ ดอกบัวหลวงขนาดใหญ่ 3 ดอก
แจกันดอกบัวประดิษฐ์บูชาพระ แจกันดอกบัวประดิษฐ์สำหรับเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ ดอกบัวหลวงขนาดใหญ่ 3 ดอก
 ↳ แจกัันดอกบัวหลวงประดิษฐ์ขนาดใหญ่ 3 ดอก สีเหลือง
1,340.00 บาท
2,300.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAAR1712008 RD
แจกันดอกบัวประดิษฐ์บูชาพระ แจกันดอกบัวประดิษฐ์สำหรับเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ ดอกบัวหลวงขนาดใหญ่ 3 ดอก
แจกันดอกบัวประดิษฐ์บูชาพระ แจกันดอกบัวประดิษฐ์สำหรับเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ ดอกบัวหลวงขนาดใหญ่ 3 ดอก
 ↳ แจกัันดอกบัวหลวงประดิษฐ์ขนาดใหญ่ 3 ดอก สีแดง
1,340.00 บาท
2,300.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAST1802003 PK
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) ทำจากผ้าใยเคลือบแฮนดิท็อพ จำนวน 6 ชุด
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) ทำจากผ้าใยเคลือบแฮนดิท็อพ จำนวน 6 ชุด
 ↳ ดอกบัวหลวงประดิษฐ์ ขนาดใหญ่ 6 ชุด สีชมพู
3,490.00 บาท
4,860.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAST1802003 WH
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) ทำจากผ้าใยเคลือบแฮนดิท็อพ จำนวน 6 ชุด
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) ทำจากผ้าใยเคลือบแฮนดิท็อพ จำนวน 6 ชุด
 ↳ ดอกบัวหลวงประดิษฐ์ ขนาดใหญ่ 6 ชุด สีขาว
3,490.00 บาท
4,860.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAST1802003 YL
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) ทำจากผ้าใยเคลือบแฮนดิท็อพ จำนวน 6 ชุด
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) ทำจากผ้าใยเคลือบแฮนดิท็อพ จำนวน 6 ชุด
 ↳ ดอกบัวหลวงประดิษฐ์ ขนาดใหญ่ 6 ชุด สีเหลือง
3,490.00 บาท
4,860.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAST1802003 RD
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) ทำจากผ้าใยเคลือบแฮนดิท็อพ จำนวน 6 ชุด
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) ทำจากผ้าใยเคลือบแฮนดิท็อพ จำนวน 6 ชุด
 ↳ ดอกบัวหลวงประดิษฐ์ ขนาดใหญ่ 6 ชุด สีแดง
3,490.00 บาท
4,860.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAST1802004 PK
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 12 ชุด
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 12 ชุด
 ↳ ดอกบัวหลวงประดิษฐ์ ขนาดใหญ่ 12 ชุด สีชมพู
6,980.00 บาท
9,720.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAST1802004 WH
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 12 ชุด
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 12 ชุด
 ↳ ดอกบัวหลวงประดิษฐ์ ขนาดใหญ่ 12 ชุด สีขาว
6,980.00 บาท
9,720.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAST1802004 YL
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 12 ชุด
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 12 ชุด
 ↳ ดอกบัวหลวงประดิษฐ์ ขนาดใหญ่ 12 ชุด สีเหลือง
6,980.00 บาท
9,720.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAST1802004 RD
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 12 ชุด
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 12 ชุด
 ↳ ดอกบัวหลวงประดิษฐ์ ขนาดใหญ่ 12 ชุด สีแดง
6,980.00 บาท
9,720.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAAR160017 Cattleya OR
690.00 บาท
950.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAAR160017 Cattleya PK
690.00 บาท
950.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAST1802002 PK
จำหน่ายดอกบัวปลอมเป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอม ขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 3 ชุด
จำหน่ายดอกบัวปลอมเป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอม ขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 3 ชุด
 ↳ ดอกบัวหลวงประดิษฐ์ ขนาดใหญ่ 3 ชุด สีชมพู
1,780.00 บาท
2,430.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAST1802002 WH
จำหน่ายดอกบัวปลอมเป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอม ขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 3 ชุด
จำหน่ายดอกบัวปลอมเป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอม ขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 3 ชุด
 ↳ ดอกบัวหลวงประดิษฐ์ ขนาดใหญ่ 3 ชุด สีขาว
1,780.00 บาท
2,430.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAST1802002 YL
จำหน่ายดอกบัวปลอมเป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอม ขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 3 ชุด
จำหน่ายดอกบัวปลอมเป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอม ขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 3 ชุด
 ↳ ดอกบัวหลวงประดิษฐ์ ขนาดใหญ่ 3 ชุด สีเหลือง
1,780.00 บาท
2,430.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAST1802002 RD
จำหน่ายดอกบัวปลอมเป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอม ขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 3 ชุด
จำหน่ายดอกบัวปลอมเป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอม ขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 3 ชุด
 ↳ ดอกบัวหลวงประดิษฐ์ ขนาดใหญ่ 3 ชุด สีแดง
1,780.00 บาท
2,430.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAST1802001 PK
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 2 ชุด
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 2 ชุด
 ↳ ดอกบัวหลวงประดิษฐ์ ขนาดใหญ่ 2 ชุด สีชมพู
1,205.00 บาท
1,620.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAST1802001 WH
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 2 ชุด
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 2 ชุด
 ↳ ดอกบัวหลวงประดิษฐ์ ขนาดใหญ่ 2 ชุด สีขาว
1,205.00 บาท
1,620.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAST1802001 YL
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 2 ชุด
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 2 ชุด
 ↳ ดอกบัวหลวงประดิษฐ์ ขนาดใหญ่ 2 ชุด สีเหลือง
1,205.00 บาท
1,620.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAST1802001 RD
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 2 ชุด
จำหน่ายดอกบัวประดิษฐ์เป็นชุดสำหรับจัดแจกัน เป็นดอกบัวหลวงปลอมขนาดใหญ่ (เท่าดอกบัวจริง) จำนวน 2 ชุด
 ↳ ดอกบัวหลวงประดิษฐ์ ขนาดใหญ่ 2 ชุด สีแดง
1,205.00 บาท
1,620.00 บาท
 • สั่งซื้อ
1
2
3
ถัดไป ›
แสดงสินค้าที่ 1-30 จากทั้งหมด 81 ชิ้น

BEST SELLER

รหัสสินค้า HAAR160006 Dendrobium ORC
495.00 บาท
600.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAAR160006 Dendrobium PK
495.00 บาท
600.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า HAAR160006 Dendrobium YL
495.00 บาท
600.00 บาท
 • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม20,485 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด8,014 ครั้ง
เปิดร้าน2 พ.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท20 ก.ค. 2561

CONTACT US

0892358984 0819338266 0891107160
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านแฮนดิท็อพ
แฮนดิท็อพ
จำหน่ายดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศในราคาปลีกและส่ง ที่นี่เราเน้นคุณภาพดอกไม้ที่ผลิตเป็นสิ่งสำคัญในการผลิต เราผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าเคลือบผิวจึงได้ดอกไม้ประดิษฐ์ที่มีลักษณะและความงดงามเหมือนดอกไม้จริงมากจนต้องลองสัมผัส ดอกไม้ประดิษฐ์ของเราใช้งานได้ทนทานสามารถจัดตกแต่งทรวดทรงให้เข้ากับแจกันและพื้นที่ที่ต้องการตกแต่งได้เป็นอย่างดี ดีกว่าดอกไม้ที่ทำจากดินต่างๆ ดอกไม้ประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงของเราได้แก่ ดอกกล้วยไม้ ดอกบัว ดอกว่านสี่ทิศ ดอกขิง ดอกกระเจียว ดาหลา และอุปกรณ์ตกแต่งในแจกันดอกไม้ เป็นต้น ท่านสามารถเลือกซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ และแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ของเราที่ตลาดนัดสวนจตุจักร
เบอร์โทร : 0892358984 0819338266 0891107160
อีเมล : exports@handitop.com khunklui@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก